Vestire SB logo

Brukervilkår

Vestire Studentbedrift 01.05.2021 - versjon d-1.0

Bruker

vestire.no er en demoside for hva Vestire Studentbedrift ønsker å gjøre.

Personvern

Vestire Studentbedrift skal ikke gi bort, selge eller på andre måter la andre overta personopplysninger som
navn, mobilnummer, e-post, adresse, fødselsdato eller andre opplysninger
som kan gjenkjenne en bruker av vestire.no

vestire.no er en demoside og kan inneholde feil i forhold til forslag til størrelser.

Vestire SB

Vestire SB kan sende ut e-post med info ved oppgraderinger eller endringer i systemet for å informere alle demobrukere om endringene.